Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

TRŪCĪGĀS UN MAZNODROŠINĀTĀS PERSONAS AZBESTU SATUROŠU ŠĪFERI VAR NODOT BEZ MAKSAS

2024-05-08

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija programmas LIFE 2018. – 2020. gada integrētā projekta „Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” ietvaros ir uzsākusi atbalsta programmu trūcīgām un maznodrošinātām personām azbestu saturošā šīfera krājumu nodošanai. Trūcīgās un maznodrošinātās personas var nodot no 0,2 līdz 3 tonnām azbestu saturošo šīferi bez maksas. Pieteikšanās termiņš atbalsta saņemšanai ir līdz š.g. 31.maijam. Papildu informācija par atbalsta programmas nosacījumiem pieejama projekta tīmekļvietnē https://wastetoresources.varam.gov.lv/azbests.

Papildu informācija par projektu un tā rezultāti ir apskatāmi tīmekļvietnē https://wastetoresources.varam.gov.lv/ un sociālajos tīklos Facebook, Instagram, X/Twitter, LinkedIn un YouTube.

Informatīvie materiāli:

  1. trīs infografikas par azbesta sastopamību mūsdienās, ietekmi uz veselību un drošu darbu ar azbestu (datnes: VARAM_azbesta bistamiba; VARAM_azbests musdienas; VARAM_Dross darbs ar azbestu);
  2. viena infografika par azbesta atbalsta programmu trūcīgām un maznodrošinātām personām (datne: VARAM_pakalpojuma_sanemsana);
  3. kampaņas video pieejams šajā saitē: https://www.youtube.com/watch?v=DG16bDme00s;
  4. informatīvs raksts “Latvijā ir apmēram 1 miljons tonnu azbestu saturošā šīfera” pieejams šajā saitē: https://wastetoresources.varam.gov.lv/azbests/latvija-ir-apmeram-1-miljons-tonnu-azbestu-saturosa-sifera;
  5. informatīvs raksts “Pieci svarīgi noteikumi drošam darbam ar azbestu” pieejams šajā saitē: https://wastetoresources.varam.gov.lv/azbests/pieci-svarigi-noteikumi-drosam-darbam-ar-azbestu;
  6. informatīvs raksts “Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības azbestu saturošu šīferi var nodot bez maksas” pieejams šajā saitē: https://wastetoresources.varam.gov.lv/azbests/trucigas-un-maznodrosinatas-majsaimniecibas-azbestu-saturosu-siferi-var-nodot-bez-maksas
  7. rokasgrāmata darbam ar azbestu saturošiem atkritumiem pieejama šajā saitē: https://wastetoresources.varam.gov.lv/storage/deliverables/e1_c1.5_meprd_handbookof-steps-and-problem-solving-regarding-asbestos-containing-waste_web.pdf.