Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu Mākslas un mūzikas skola

Ērgļu Mākslas un mūzikas skola

Mākslas nodaļa
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV – 4840
Tālrunis: 26691234
E-pasts: erglumakslasskola@madona.edu.lv

Mūzikas nodaļa
Adrese: Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV – 4840
Tālrunis: 64871002

Kontaktinformācija:
   Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas direktore Iveta Pedele, tālrunis: 26691234
   Mūzikas nodaļas vadītāja Marija Taškāne, tālrunis: 64871002
Apmeklētāju pieņemšanas vieta:  mākslas nodaļas skolotāju istaba.

 

Skola strādā atbilstoši stundu sarakstam:


Mākslas nodaļas darba laiks atbilstoši stundu sarakstam 2023./2024. mācību gadā:
pirmdien, otrdien, trešdien 14.30 – 18.00

ceturtdien 13.40 – 18.00

piektdien 12.50 – 17.30
 

Mūzikas nodaļas darba laiks atbilstoši 2023./2024.m.g. stundu sarakstam:

pirmdien 13.00 – 20.00

otrdien 12.45 – 18.00

trešdien 15.00 – 17.00

ceturtdien 13.00 – 19.00

piektdien 12.10 – 17.00

 

Ērgļu Mākslas un mūzikas skola īsteno izglītības programmas:

- Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V 211 00 1) – mācību ilgums 7 gadi;
- Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle (kods 20V 212 01 1) – mācību ilgums 8 gadi;
- Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, Trompetes spēle, Saksofona spēle, Eifonija spēle (kods 20V 212 03 1) – mācību ilgums 8 gadi.

2023./2024.mācību gadā skolā mācās 53 audzēkņi, no tiem 8 izvēlējušies apgūt gan mākslu, gan mūziku. Skolā strādā 7 skolotāji un 1 tehniskais darbinieks.

 


 

Pievienotie faili

ĒMMS pašnovērtējums 2021.-2022.m.g..docx (28.08 KB)
ĒMMS pašnovērtējums 2020.-2021.m.g..docx (21.92 KB)
2021. ĒMMS nolikums.docx (66.06 KB)