Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Sausnējas ambulance

Sausnējas pagasta ambulance

Adrese: "Straumes", Sausnēja, Sausnējas pagasts, Madonas novads,LV-4841
Tālrunis:  64829974,
E –pasts:  sausnejas.pagasts@ergli.lv

Kontaktpersona:
Sausnējas ambulances   ārsta palīgs(feldšere) – Inta Liepiņa

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Sausnējas ambulancē, "Straumes", Sausnēja
       pirmdienās, otrdienās   9.00-16.00
       piektdienās 9.00-15.00
     
Mājas aprūpe  pēc vajadzības.