Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu vidusskola

Ērgļu vidusskola

Adrese:            Oškalna iela 6, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
Ērgļu vidusskolas teritoriālā struktūrvienība – „Rīti”, Sausnēja, Sausnējas pagasts,   Ērgļu novads, LV-4841.
Tālrunis:           64871292 (Ērgļos), 64829965 (Sausnējā)
E-pasts:           ergvsk@latnet.lv
Mājas lapa :     www.ergvsk.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
                        Pirmdiena       8.00  – 16.00
                        Trešdiena       15.00 – 18.00
                        Ceturtdiena     8.00 - 16.00
 Apmeklētāju pieņemšanas vieta: kanceleja, direktores un direktores vietnieces mācību darbā kabineti
Kontaktinformācija:
     Ērgļu vidusskolas direktore Inese Šaudiņa, mob.t. 29185009
     Ērgļu vidusskolas direktores vietniece mācību darbā Maiga Picka, tālr. 64871134
     Ērgļu vidusskolas kanceleja, tālr. 64871292
Misija:
Konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana ikvienam, kurš mācās.
Vīzija:
Ērgļu vidusskolā ikkatram ir iespējas un katrs gūst panākumus.
Vērtības:
•    Cieņa – mūsu attiecību pamats;
•    Mērķtiecība – mūsu izaugsme;
•    Sadarbība – labs komandas darbs.
Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas:
•    pirmskolas izglītības programmu ar īstenošanas vietas adresi “Rīti”, Sausnēja (kods 01011111)
•    vispārējās pamatizglītības programmu ar īstenošanas vietas adresi “Rīti”, Sausnēja un Oškalna iela 6, Ērgļi (kods 21011111);
•    Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ar īstenošanas vietas adresi “Rīti”, Sausnēja (kods 21015611)
•    Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ar īstenošanas vietas adresi īstenošanas vietas adresi Oškalna iela 6, Ērgļi (kods 21015811)
•    vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu ar īstenošanas vietas adresi Oškalna iela 6, Ērgļi (kods 31011011);
•    vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmas – Datorgrafika un Uzņēmējdarbība ar īstenošanas vietas adresi Oškalna iela 6, Ērgļi (kods 31014011).

 

Pievienotie faili

Ērgļu vidusskolas pasvertejums aktualiz 2018.pdf (568.7 KB)