Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

KONTAKTI

 Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde

Adrese:       Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis:      64871231
E-pasts:       ergli@madona.lv

Darba laiki:
                    Pirmdiena       8:00 - 12:00   13:00 - 18:00
                    Otrdiena         8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
                    Trešdiena        8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
                    Ceturtdiena     8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
                    Piektdiena       8:00 - 12:00   13:00 - 16:00

 Kontaktpersonas:

 

Speciālists

Vārds Uzvārds

Tālrunis                     

E-pasts

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvaldes vadītāja

Elita Ūdre

+371 20243405

elita.udre@madona.lv

Lietvede

Iveta Olte

64871231     

ergli@madona.lv

Tūrisma informācijas centra konsultante

Ilze Feldberga

+371 26366934

ilze.feldberga@madona.lv

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste

Informatīvā izdevuma redaktore

Ilze Reķe

64871297

VPVKAC 66954883

ilze.reke@madona.lv

 

 

Madonas novada Sociālā darbiniece Ērgļos

Gunita Rasa

+37127879572

gunita.rasa@madona.lv

Madonas novada Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Ērgļos

Signe Masaļska

+371 27817369

signe.masalska@madona.lv

Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs, ceļu meistars

Reinis Braķis

+371 20221105

reinis.brakis@madona.lv

Madonas novada Bāriņtiesas locekle, Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Ērgļos

Vineta Bagatska


+371 26406289

vineta.bagatska@madona.lv

Saieta nama vadītāja

Sandra Avotiņa

64871132,
+371 26528132

sandra.avotina@madona.lv

Multifunkcionālā centra vadītāja

 

Eva Lasmane

 

+371 28381321 eva.lasmane@madona.lv
Brīvā laika un sportisko aktivitāšu organizators Aldis Jēkabsons +371 26101152  

Datu aizsardzības speciālists

Mārtiņš Bogdans

+371 25277799

datuaizsardziba@madona.lv

       

 

Pakalpojumu sniegšanas centrs Jumurdas pagastā
Kontaktinformācija:   
Adrese: Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts, Madonas novads, LV-4844
Talrunis: 64829486
e-pasta adrese: jumurda@madona.lv
Darba laiks:
Katru darba dienu no plkst. 8.00 - 12.00
                                           13.00 -17.00
Kontaktpersonas:          

Speciālists Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Lietvede-kasiere Ērika Purviņa 64829486 jumurda@madona.lv
Jumurdas feldšeru punkta vadītāja Baiba Feodorova 64829464; 29389231 baibafvp@inbox.lv
       

Pakalpojumu sniegšanas centrs Sausnējas pagastā
Kontaktinformācija:   
Adrese: "Rīti", Sausnēja, Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV-4844
Talrunis: 64829534
e-pasta adrese: sausneja@madona.lv
Darba laiks: Pirmdiena       8:00 - 13:00

                     Otrdiena          8:00 - 13:00
                     Trešdiena        11:00 - 16:00
                     Ceturtdiena     8:00 - 13:00
                     Piektdiena       8:00 - 12:00

Kontaktpersonas:          

Speciālists Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Lietvede-kasiere Ineta Tolmane 64829534 sausneja@madona.lv
Sausnējas ambulances  ārsta palīgs Inta Liepiņa t. 64829974, m.t.29422064 sausneja@madona.lv