Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Sausnējas kultūras nams

Sausnējas kultūras nams

Adrese: "Vītoli", Liepkalnes ciems, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV-4841

Kontaktinformācija:  Kultūras darba organizatore     Inese Leiboma,
Tālrunis: 64829534;  m.t.26191640
E-pasts: leiboma@inbox.lv

Kultūras nama darbības mērķis:
kvalitatīva brīvālaika un atpūtas pasākumu organizēšana

Kultūras nama galvenais uzdevums:
- īstenot valsts un novada kultūrpolitiku pagasta teritorijā
- nodrošināt Sausnējas pagasta sabiedrisko aktivitāšu:
       kultūrizglītības, tradicionālo kultūras norišu, amatiermākslas, kultūras un mākslas vērtību un tradīciju uzturēšanu.

Kultūras nams ir vieta, kur kopā pulcēties  svētkos, lai atskatītos uz saviem sasniegumiem, suminātu savus labākos pagasta ļaudis, smeltos tautas kultūras vērtības tematiskos pasākumos, atpūstos ballēs, koncertos, teātra izrādēs. Tā ir vieta dažādām izstādēm, informatīvām sanāksmēm, kā arī dažādām ģimeņu tradīciju norisēm.

Sausnējas kultūras namā ik gadu tiek organizēti:
     - Valsts tradīciju pasākumi,
     - atpūtas vakari,
     - koncerti,
     - izrādes,
     - izstādes.

Sausnējas kultūras nams piedāvā brīvo laiku pavadīt amatiermākslas kolektīvos:
- amatierteātris "Sausnējieši", režisore V.Lele
- vokālajā ansamblī "Pīlādzītis", vadītājs E.Āders
- līnijdeju grupā, vadītāja A.Sarmone