Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Liepkalnes tautas nams

Liepkalnes tautas nams

Adrese: "Vītoli", Liepkalnes ciems, Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV-4841

Kontaktinformācija:  Kultūras pasākumu organizatore Elita Leiboma,
Tālrunis: 64829534;  mobilais tālrunis 26284889
E-pasts: elita.leiboma@madona.lv

Darbības mērķis:
kvalitatīva brīvā laika un atpūtas pasākumu organizēšana

Galvenais uzdevums:
- īstenot valsts un novada kultūrpolitiku pagasta teritorijā
- nodrošināt Sausnējas pagasta sabiedrisko aktivitāšu:
       kultūrizglītības, tradicionālo kultūras norišu, amatiermākslas, kultūras un mākslas vērtību un tradīciju uzturēšanu.

Brīvā laika pavadīšanas iespējas amatiermākslas kolektīvā:
- līnijdeju grupā, vadītāja A.Sarmone.