Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 39.punktu informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē. Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļaujas anulēšanu.

Plašāka informācija: https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/izsniegtas-atlaujas-un-licences/resource/b0d273d4-c3bf-42e6-82d3-01b456a5b1df/view/06d2855b-8cf8-426c-afd5-ae3da1a64965

Atļaujas
numurs

Izsniegšanas
datums
Termiņš, līdz kuram atļauja derīga Atradnes nosaukums Atļaujas saņēmējs Derīgā izrakteņa veids
9. 23.03.2017. 01.03.2042. "Zaļumi", Ērgļu pagasts SIA "3Dpro" smilts-grants un smilts
9. 23.03.2017. 01.03.2042. "Zaļumi", Ērgļu pagasts SIA "3Dpro" smilts-grants un smilts
10. 21.06.2018. 31.12.2027. Jumurda, 18.g. iecirknis, Jumurdas pagasts VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" smilts-grants un smilts
10. 21.06.2018. 31.12.2027. Jumurda, 18.g. iecirknis, Jumurdas pagasts VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" smilts un mālsmilts
8. 27.08.2015. 25.06.2040. "Vīdoti", Sausnējas pagasts SIA "SIM" smilts-grants un smilts
8. 27.08.2015. 25.06.2040. "Vīdoti", Sausnējas pagasts SIA "SIM" smilts-grants un smilts
7. 30.07.2015. 18.03.2040.

"Jērēni", Sausnējas pagasts

AS "Latvijas valsts meži" smilts-grants un smilts
7. 30.07.2015. 18.03.2040. "Jērēni", Sausnējas pagasts AS "Latvijas valsts meži" smilts-grants un smilts
2. 28.05.2009. 05.03.2019. "Zeltkalni", Sausnējas pagasts SIA BMB ESTATE smilts-grants un smilts
2. 28.05.2009. 05.03.2019.

"Zeltkalni", Sausnējas pagasts

SIA BMB ESTATE

smilts-grants un smilts