Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 39.punktu informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē. Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļaujas anulēšanu.

Atļaujas
numurs

Izsniegšanas
datums
Termiņš, līdz kuram atļauja derīga Atradnes nosaukums Atļaujas saņēmējs Derīgā izrakteņa veids
1. 30.04.2009. 23.03.2019. "Lejas Smiķi" Jurim Maļinovskim smilts-grants un smilts
2. 28.05.2009. 05.03.2019. "Zeltakalni" SIA "BMB Estate" smilts-grants un smilts
3. 27.08.2009. 28.05.2019. "Zaļumi" Einārs Ozols smilts-grants un smilts
4. 22.10.2009. 17.09.2019. "Graudiņi" Pēteris Gūts smilts un mālsmilts
5. 21.06.2010. 23.05.2020. "Gundegas" Dairis Laimiņš smilts-grants un smilts
6. 28.04.2011. 20.04.2021. "Sausnējas" iecirknis "Vecaizbari" Armands Svētiņš smilts-grants un smilts
7. 30.07.2015. 18.03.2040. "Jērēni" AS "Latvijas valsts meži" smilts-grants un smilts
8. 27.08.2015. 25.06.2040. "Vīdoti" SIA "SIM" smilts-grants un smilts
9. 23.03.2017. 01.03.2042. "Zaļumi" SIA "3Dpro" smilts-grants un smilts
10. 21.08.2018. 31.12.2027.

"Jumurda", 2018.g.iecirknis

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" smilts-grants un smilts