Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Liepkalnes tautas nams

Liepkalnes tautas nams

Adrese: "Vītoli", Liepkalnes ciems, Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV-4841

Kontaktinformācija:  Kultūras darba organizatore     Inese Leiboma,
Tālrunis: 64829534;  m.t.26191640
E-pasts: inese.leiboma@madona.lv

Darbības mērķis:
kvalitatīva brīvālaika un atpūtas pasākumu organizēšana

Galvenais uzdevums:
- īstenot valsts un novada kultūrpolitiku pagasta teritorijā
- nodrošināt Sausnējas pagasta sabiedrisko aktivitāšu:
       kultūrizglītības, tradicionālo kultūras norišu, amatiermākslas, kultūras un mākslas vērtību un tradīciju uzturēšanu.

Kultūras nams ir vieta, kur kopā pulcēties  svētkos, lai atskatītos uz saviem sasniegumiem, suminātu savus labākos pagasta ļaudis, smeltos tautas kultūras vērtības tematiskos pasākumos, atpūstos ballēs, koncertos, teātra izrādēs. Tā ir vieta dažādām izstādēm, informatīvām sanāksmēm, kā arī dažādām ģimeņu tradīciju norisēm.

Ikgadējie pasākumi:
     - Valsts tradīciju pasākumi,
     - atpūtas vakari,
     - koncerti,
     - izrādes,
     - izstādes.

Brīvā laika pavadīšanas iespējas amatiermākslas kolektīvos:
- amatierteātris "Sausnējieši", režisore V.Lele
- vokālajā ansamblī "Pīlādzītis", vadītājs E.Āders
- līnijdeju grupā, vadītāja A.Sarmone