Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Administrācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde

Adrese:       Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis:      64871231
E-pasts:      ergli@madona.lv

Darba laiki:
                    Pirmdiena       8:00 - 12:00   13:00 - 18:00
                    Otrdiena         8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
                    Trešdiena        8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
                    Ceturtdiena     8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
                    Piektdiena       8:00 - 12:00   13:00 - 16:00

 Kontaktpersonas:

Speciālists Vārds Uzvārds Tālrunis                      E-pasts

Madonas novada Ērgļu apvienības

pārvaldes vadītāja

Elita Ūdre +371 20243405 elita.udre@madona.lv
Lietvede Iveta Olte                64871231      ergli@madona.lv

Tūrisma informācijas centra konsultante

Ilze Feldberga   +371 26366934

ilze.feldberga@madona.lv 

Informatīvā izdevuma redaktore

VPVKAC speciāliste

Ilze Reķe

64871297
66954883

ilze.reke@madona.lv

Madonas novada

Sociālā darbiniece Ērgļos

Gunita Rasa +371 27879572 gunita.rasa@madona.lv
Madonas novada 
Sociālā darbiniece 
darbam
ar ģimenēm un bērniem 
Ērgļos
Signe Masaļska +371 27817369 signe.masalska@madona.lv

Multifunkcionālā centra vadītāja

Eva Lasmane +371 28381321 eva.lasmane@madona.lv 

Īpašumu uzturēšanas nodaļas

vadītājs, ceļu meistars

Reinis Braķis +371 20221105 reinis.brakis@madona.lv
Bāriņtiesas locekle Vineta Bagatska

+371 26406289

vineta.bagatska@madona.lv

Saieta nama vadītāja

Sandra Avotiņa       

+371 26528132 sandra.avotina@madona.lv
Brīvā laika un sportisko aktivitāšu organizators Aldis Jēkabsons +371 226101152  
Datu aizsardzības speciālists Mārtiņš Bogdans +371 25277799 datuaizsardziba@madona.lv