Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Administrācija

Ērgļu novada pašvaldība

Adrese:       Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
Tālrunis:      64871231
Fakss:         64827060
E-pasts:       ergli@ergli.lv

Darba laiki:
                    Pirmdiena       8:00 - 12:30   13:30 - 17:00
                    Otrdiena         8:00 - 12:30   13:30 - 17:00
                    Trešdiena        8:00 - 12:30   13:30 - 18:00
                    Ceturtdiena     8:00 - 12:30   13:30 - 17:00
                    Piektdiena       8:00 - 12:30   13:30 - 16:00

 Kontaktpersonas:

Speciālists Vārds Uzvārds Tālrunis E-pasts
Pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis                 +371 29433778

priekssedetajs@ergli.lv

Pašvaldības sekretāre Sintija Māliņa 64871454 sekretare@ergli.lv
Kancelejas pārzine, speciāliste lietvede Iveta Olte 64871231      ergli@ergli.lv
Iepirkuma un informācijas speciāliste Ilze Daugiallo 64871299 info@ergli.lv
Vides pārvaldības un teritorijas
plānošanas speciāliste
Liene Opincāne

+371 28381321
 

attistibas.nodala@ergli.lv
Pašvaldības izpilddirektors Māris Grīnbergs +371 26471778 izpilddirektors@ergli.lv
Grāmatvedības nodaļas vadītāja, 
galvenā grāmatvede  
Rita Ozola 64871452 gramatvediba@ergli.lv
Speciāliste grāmatvede Dina Dalbiņa 64871452  
Speciāliste grāmatvede Andra Salnīte                       64871452 gramatvediba.nodokli@
ergli.lv
Speciāliste grāmatvede Vaira Ābelīte 64871452

 

Psihologs Anita Prodniece 25602769 psihologs@ergli.lv
Sociālā dienesta vadītāja Māra Briede 64871404
+371 29173691
socialais.dienests@ergli.lv
Sociālā darbiniece Teiksma Eglīte 64871404  
Sociālā darbiniece darbam ar 
ģimenēm un bērniem
Signe Masaļska 64871404  
Būvinspektors Smuidris Sausais 64871298
+371 20299393
 
Būvvaldes vadītāja, arhitekte Ināra Ketlere-Krūmiņa                     64871298,   +371  29155699 buvvalde@ergli.lv
Ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs Reinis Braķis +371 20221105 labiekartosana@ergli.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Baiba Bukovska 64871297 dzimtsarakstu.nodala@
ergli.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Bagatska 64871453 barintiesa@ergli.lv
Speciāliste kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa 64871132,
+371 26528132
kultura@ergli.lv
Kultūras pasākumu organizatore Lelde Strazdiņa 64871132
+371 29453486 
kultura@ergli.lv
Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe +371 67419000 raivis@grubesbirojs.lv
Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe +371 67419000 viesturs@grubesbirojs.lv