Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Administrācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde

Adrese:       Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis:      64871231
E-pasts:       ergli@madona.lv

Darba laiki:
                    Pirmdiena       8:00 - 12:30   13:30 - 17:00
                    Otrdiena         8:00 - 12:30   13:30 - 17:00
                    Trešdiena        8:00 - 12:30   13:30 - 18:00
                    Ceturtdiena     8:00 - 12:30   13:30 - 17:00
                    Piektdiena       8:00 - 12:30   13:30 - 16:00

 Kontaktpersonas:

Speciālists Vārds Uzvārds Tālrunis                      E-pasts
Madonas novada Ērgļu apvienības pārvaldes vadītāja Elita Ūdre +371 20243405 elita.udre@madona.lv
Sabiedrības pārvaldes speciālists Juris Aperāns

64871454
+371 26471778

juris.aperans@madona.lv
Kancelejas pārzine, speciāliste lietvede Iveta Olte 64871231      ergli@madona.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ilze Feldberga 64871299
+371 26366934
info@ergli.lv
Vides pārvaldības un teritorijas
plānošanas speciāliste
Ilze Grietiņa

+371 28381321
 

ilze.grietina@madona.lv
Grāmatvedības nodaļas vadītāja, 
galvenā grāmatvede  
Rita Ozola 64871455 rita.ozola@madona.lv
Speciāliste grāmatvede Dina Dalbiņa 64871452 dina.dalbina@madona.lv
Speciāliste grāmatvede Andra Salnīte                       64871452 andra.salnite@madona.lv
Psihologs Indra Diča

+ 371 29523177
P., O.,T. 8.30-12.30

psihologs@ergli.lv
Sociālā dienesta vadītāja Māra Briede 64871404
+371 29173691
socialais.dienests@ergli.lv
Sociālā darbiniece Teiksma Eglīte 64871404  
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Signe Masaļska 64871404  
Ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs Reinis Braķis +371 20221105 reinis.brakis@madona.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Baiba Bukovska 64871297 dzimtsarakstu.nodala@
ergli.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Bagatska

64871453    
+371 26406289

barintiesa@ergli.lv
Speciāliste kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa 64871132,
+371 26528132
sandra.avotina@madona.lv
Lauksaimniecības konsultante Diāna Suščenko

+371 26117524
Trešdiena 9.00-14.00

diana.suscenko@madona.lv
Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe +371 67419000 raivis@grubesbirojs.lv
Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe +371 67419000 viesturs@grubesbirojs.lv