Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Sausnējas bibliotēka

Sausnējas bibliotēka un Sausnējas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts

Adrese:      „Straumes”, Sausnēja, Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV 4841
Tālrunis:     26242405
E-pasts:     sausnejasbiblioteka@madona.lv

Bibliotēka atvērta  (izņemot svētku dienas):
    Pirmdien        9:00   - 17:00
    Otrdien         11:00 - 19:00
    Trešdien         9:00   - 17:00
    Ceturtdien     16:00 - 17:00
    Piektdien        9:00   - 17:00
Katra mēneša otrā trešdiena - semināru, apmācību diena, bibliotēka slēgta

Bibliotēkas vadītāja Inga Grote

Galvenais uzdevums
- attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.
Visi pakalpojumi bibliotēkā ir bezmaksas.

Bibliotēka piedāvā:
   
Nozaru un daiļliteratūru (krājumā uz 01.01.2019.g. - 8571 vienības)
    Periodiskos izdevumus (žurnāli – 15 nosaukumi; avīzes – 2 nosaukumi)
    Tematiskās un  novadpētniecības mapes
    SBA pakalpojumu (starpbibliotēku abonements)
    Interneta pakalpojumu (pastāvīgais un bezvadu pieslēgums)

    Piekļuvi interneta resursiem un datubāzēm ( www.filmas.lv ;  www.news.lv ;   www.letonika.lv  )
    Kopēšanu, printēšanu un skenēšanu
    Uzziņas un konsultācijas (konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas datoru un interneta izmantošanā)
    Literatūras un tematiskās izstādes
    Pasākumus (dažādi tematiski, izglītojoši un kulturāli pasākumi)

Sausnējas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts

Adrese:      „Ozoli”, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV 4841
Tālrunis:     64829534

Bibliotēka atvērta (izņemot svētku dienas):               
                 Ceturtdien        8:00 - 15:00

Pārējās darba dienās par bibliotēkas pakalpojumiem var jautāt pagastā.

Bibliotēkas vadītāja Inga Grote
Galvenais uzdevums
-attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.
Bibliotēkā izsniedz apmeklētājiem  grāmatas,laikrakstus, žurnālus gan lasīšanai uz vietas, gan  mājās. Ir pieejams bezmaksas internets,
Visi pakalpojumi bibliotēkā ir bezmaksas.

Pievienotie faili

Sausnējas bibliotēkas nolikums ar 2018. grozījumiem.pdf (404.33 KB)
Sausnējas bibliotēkas lietošanas noteikumi.pdf (437.22 KB)
Ērgļu novada Sausnējas bibliotēkas attīstības stratēģija.pdf (1.326 MB)