Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Sausnējas bibliotēka

Sausnējas bibliotēka
Adrese:      „Straumes”, Sausnēja, Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV 4841
Tālrunis:     26242405
E-pasts:     sausnejasbiblioteka@madona.lv

Bibliotēka atvērta  (izņemot svētku dienas):
    Pirmdien        9:00   - 17:00
    Otrdien         11:00 - 19:00
    Trešdien         9:00   - 17:00
    Ceturtdien     16:00 - 17:00
    Piektdien        9:00   - 17:00
Katra mēneša otrā trešdiena - semināru, apmācību diena, bibliotēka slēgta
Bibliotēkas vadītāja Inga Grote

Galvenais uzdevums
- attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.
Visi pakalpojumi bibliotēkā ir bezmaksas.

Bibliotēka piedāvā:
    Nozaru un daiļliteratūru (krājumā uz 01.01.2019.g. - 8571 vienības)
    Periodiskos izdevumus (žurnāli – 15 nosaukumi; avīzes – 2 nosaukumi)
    Tematiskās un  novadpētniecības mapes
    SBA pakalpojumu (starpbibliotēku abonements)
    Interneta pakalpojumu (pastāvīgais un bezvadu pieslēgums)

    Piekļuvi interneta resursiem un datubāzēm ( www.filmas.lv ;  www.news.lv ;   www.letonika.lv  )
    Kopēšanu, printēšanu un skenēšanu
    Uzziņas un konsultācijas (konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas datoru un interneta izmantošanā)
    Literatūras un tematiskās izstādes
    Pasākumus (dažādi tematiski, izglītojoši un kulturāli pasākumi)

 

Pievienotie faili

Sausnējas bibliotēkas nolikums ar 2018. grozījumiem.pdf (404.33 KB)
Sausnējas bibliotēkas lietošanas noteikumi.pdf (437.22 KB)
Ērgļu novada Sausnējas bibliotēkas attīstības stratēģija.pdf (1.326 MB)