Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Budžets 2021.gadam

Pievienotie faili

Saistošie noteikumi Nr 9 28 06 2021 Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr 1 par pašvaldības budžetu 2021 gadam.pdf (121.63 KB)
Pielikums Saistošajiem noteikumiem Nr 9 Budžeta kopsavilkums.pdf (346.02 KB)
Saistošie noteikumi Nr 8 27 05 2021 Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr 1 par pašvaldības budžetu 2021.gadam.pdf (124.43 KB)
Pielikums Saistošajiem noteikumiem Nr 8 Budzeta kopsavilkums.pdf (338.24 KB)
28 01 2021 saistošie noteikumi Nr 1 Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2021 gadam.pdf (291.64 KB)
Paskaidrojuma raksts pie Ērgļu novada pašvaldības 2021 gada budžeta.pdf (517.86 KB)
Pielikums Nr 1 28 01 2021 saistošajiem noteikumiem )Nr 1 budžeta kopsavilkums.pdf (96.24 KB)
Pielikums Nr 2 Pārskats par Ērgļu novada pašvaldības saistībām 2021 gadā.pdf (195.6 KB)
Pielikums Nr 3 28 01 2021 saistošajiem noteikumiem Mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem un ielām izlietojuma programmma 2021-2023 gadam.pdf (84.4 KB)