Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu pirmskolas izglītības iestāde "Pienenīte"

Ērgļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”

Adrese:        J. Grota iela 2, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV 4840
Telefons:      64871130
E-pasts:        ergli.pienenite@madona
.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
                     Pirmdien 14.00 - 18.00
                     Trešdien 8.30 – 12.00

Kontaktinformācija:

        Līga Šmite - vadītāja, tel.26351803, e-pasts: liga.smite@madona.lv
        Rita Šeibe – pirmskolas izglītības metodiķis, tel. 26614904, e-pasts: ergli.pienenite@madona.lv
        Ieva Šreibere – saimniecības pārzine, tel. 29287766, e-pasts: ieva.sreibere@madona.lv

MOTO:
Es esmu tāds, kāds nevar būt cits;
Te mani ciena, te man tic.
(autors nezināms)

VĪZIJA:
Mēs varam bērniem palīdzēt sasniegt savus mērķus, lai viņš nākotnē spētu iegūt sev vēlamo izglītību, aktīvi piedalīties sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Galvenais- lai bērns aiziet uz skolu parliecināts par sevi un savām spējām un ir sagatavots, lai veiksmīgi iekļautos pamatizglītības programmas apguvē.

Ērgļu PII "Pienenīte"nolikums

PII "Pienenīte" iekšējie kārtības noteikumi

Iekšējie_noteikumi_PII_ infekcijas_gadījumos_2019.

Pievienotie faili

Pasvertejuma zinojums 2021-Bernudarzs Pienenite.pdf (299.68 KB)
Iekšējie noteikumi Nr 3 Kārtība, kādā izglītības iestādē notiek CIVID 19 infekcijas izplatības ierobežošana.docx (63.92 KB)