Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu pašvaldības SIA "ĒRGĻU SLIMNĪCA"

Ērgļu PSIA „ ĒRGĻU SLIMNĪCA”

Adrese:     Parka iela 7, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV- 4840
Tālrunis:  64871471
E-pasts:    ergli@apollo.lv

Galvenais uzdevums:
- sniegt medicīniskus un ārstnieciskus pakalpojumus Ērgļu, Sausnējas, Jumurdas un blakus esošo pagastu iedzīvotājiem.

Ērgļu PSIA „Ērgļu slimnīca”  ir vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem . Pacientu apkalpošana tiek nodrošināta 1.stāvā.

Speciālistu pieņemšanas laiki:
Dienas stacionārs  
Pirmdiena                       8.00 - 13.00
Otrdiena                         8.00 - 13.00
Trešdiena                        8.00 - 15.00
Ceturtdiena                     8.00 - 13.00
Piektdiena                       8.00 - 13.00

Laboratorija  
Laboratorisko izmeklējumu veikšana ir ārpakalpojumi.
Par analīžu veikšanu interesējieties pie saviem ģimenes ārstiem!
Laboratorisko izmeklējumu veikšanas laiks :

Diena Analīžu nodošanas laiks
ārstu praksēs
Analīžu veikšanas vieta
Pirmdiena Līdz plkst. 12.00 Centrālā laboratorija Rīgā
Otrdiena Līdz plkst. 11.30 Madonas slimnīcas laboratorija
Ceturtdiena Līdz plkst. 09.30 NMS laboratorija Rīgā
Līdz plkst. 11.30 Centrālā laboratorija Rīgā

Rentgena kabinets    Trešdienās        14.00 -18.00
Elektrokardiogrāfija    Trešdienās     14.00 -18.00
Ķirurgs    Katru otro ceturtdienu        10.00 -13.00
Ginekologs    Katra mēneša trešajā trešdienā 13.00 – 17.00

Otolaringologs (ausu, kakla, deguna ārsts) Dace Kalve
Pirmdiena        10.00 - 12.00
Trešdiena        16.00 - 18.00
Piektdiena       11.00 - 13.00
Uz pieņemšanu ieprieksēja pieteikšanās pa mob.tālruni 29464645, dacekalve.edakteri.lv

A.Braķes ģimenes ārsta prakses pieņemšanas laiks:
Pirmdiena    8.00 - 12.00
Otrdiena       8.00 - 12.00
Trešdiena     15.00 - 19.00
Ceturtdiena  8.00 - 12.00
Piektdiena    8.00 - 12.00
Ainas Braķes ģimenes ārsta praksē ir nodrošināta  vides pieejamiba personām ar funkcionāliem traucējumiem, tualetes telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem atrodas blakus ēkā Parka ielā 7 ( 1. stāvā )

A. Kallingas ģimenes ārsta prakses pieņemšanas laiks:
Pirmdiena    9.00 -14.00
Otrdienās Mazozolu FVP    8.30-12.30 
Trešdiena    15.00 -19.00
Ceturtdiena   8.00 -13.00
Piektdiena     9.00 -14.00
Kontakttālrunis: 64871202. Ir vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem,pacientu apkalpošana tiek nodrošināta 1.stāvā.

L.Budzes ģimenes ārsta prakses  pieņemšanas laiks:
Pirmdiena    9.00 - 13.00
Otrdiena      8.00 - 12.00
Trešdiena   15.00 - 19.00
Ceturtdiena 9.00 - 13.00
Piektdiena   9.00 - 13.00
Ir vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem,pacientu apkalpošana tiek nodrošināta 1.stāvā.

Ērgļu PSIA "Ērgļu slimnīca" statuti
Ērgļu PSIA "Ērgļu slimnīca" maksas pakalpojumu cenrādis