Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Pasākumi

20. aprīlis plkst. 10:00
Basketbola mačs

Ērgļu vidusskolas sporta zālē basketbola mačs “Labais-Kreisais krasts”.

21. aprīlis plkst. 12:00
Lieldienu rīts Ērgļos

Ērgļu saieta namā  Lieldienas lieliem un maziem “Lieldieniņa braukšus brauca, Asnus veda vezumā”

Piedalās jauno vokālistu konkursa “Cālis - 2019” dalībnieki un bērnu amatiermākslas kolektīvi.  
Atrakcijas un spēles, Lieldienu zaķu parāde.

21. aprīlis plkst. 13:00
Lieldienu rīts Jumurdā

Pie Jumurdas pagasta Saieta ēkas lieli un mazi ar krāsainām olām tiek gaidīti uz Lieldienu pasākumu. 

Svinēsim pavasara svētkus kopā!

22. aprīlis plkst. 12:00
Lieldienu pasākums Sidrabiņos

Sidrabiņos pie pagasta pārvaldes ēkas Lieldienu pasākums “Raibu raibās Lieldieniņas”

24. aprīlis - 26. aprīlis
Bibliotēku nedēļa Jumurdā

Bibliotēku nedēļa Jumurdas bibliotēkā

24.04. Jauno grāmatu diena.
10:00 – 14:00  Iepazīšanās ar 3td e-GRĀMATU bibliotēku
14:00               Jauno grāmatu apskats

26.04. “Zaļā lasītava – nāc, paskaties, lasi!”
9:00 – 12:00    Pie Saieta ēkas varēs apskatīt nelielu  daļu no bibliotēkas krājuma.
                        Piedalīties minikonkursos par bibliotēku un grāmatām (būs  patīkami pārsteigumi).
                        Apmeklētāji tiks aicināti piedalīties aptaujā par bibliotēkas darbu.
                        Jautājumi un atbildes par bibliotēkas darbu.

 No 16.04. – 27. 04 apskatāmas izstādes:“Mūsu krāsainās Lieldienas”; izraēliešu ēdienu izstāde "Skati un baudi".

25. aprīlis - 26. aprīlis
Jaunais mežradznieks 2019

Ērgļos, Jura Jurjāna XXI Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss "Jaunais mežradznieks - 2019"

Ērgļu saieta namā:

25. aprīlis
plkst. 10.00     konkursa atklāšana
plkst. 10.30     izloze A un B grupai
plkst. 11.00     I kārta A un B grupai
plkst. 13.00     I kārtas rezultāti A un B grupai
plkst. 14.00     izloze C un D grupai
plkst. 15.00     I kārta C un D grupai
plkst. 17.00     I kārtas rezultāti C un D grupai
plkst. 17.15     Mežragu kora mēģinājums
plkst.18.00  Jauno mežradznieku sadraudzības vakars Brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi”

26. aprīlis
plkst. 10.00     II kārta A un B grupai
plkst. 13.00     II kārta C un D grupai
plkst. 16.00     Mežragu kora mēģinājums
plkst. 17.00    Konkursa noslēgums, laureātu apbalvošana, laureātu  un mežragu kora koncerts.

Piedalās Igaunijas, Lietuvas un Latvijas mūzikas skolu audzēkņi.

Žūrijas komisijā: LMA profesors mežradznieks Arvīds Klišāns, LNO orķestra mežragu grupas mūziķis Andris Ādamsons. Tartu MS direktors, mežradznieks Kaido Otsings ( Igaunija) un Mindaugas Gecevičius (Lietuva), Komponiste PIKC NMS ĒM Dārziņa mūzikas skolas projektu vadītāja, Izglītības metodiķe Agneta Krilova - Bērziņa.

26. aprīlis plkst. 15:00
Viss manam dārzam

Sidrabiņos pie pagasta pārvaldes ēkas “Viss manam dārzam”. Mainām un dāvinām visu, kas aug zemē

27. aprīlis plkst. 19:00
PASTALNIEKU koncerts

Ērgļu saieta namā deju kolektīva ”Pastalnieki” koncerts

27. aprīlis plkst. 21:00
Balle saieta namā

Ērgļu saieta namā BALLE.

Ieejas cena 3. EUR

28. aprīlis plkst. 14:00
Līnijdeju kolektīvu saiets

Sausnējas skolas zālē līnijdeju kolektīvu saiets “Ak pavasar, ak pavasar”