Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Sabiedriskās organizācijas

NODIBINĀJUMS "ĶENGURU SKOLA"

Darbības mērķi: Maznodrošināto un lauku bērnu, jauniešu, studentu un jauno ģimeņu integrācijas un attīstības veicināšana un atbalstīšana, radošo spēju attīstīšana un popularizēšana, pašiniciatīvas sekmēšana. 
Interesēties Ērgļu pagasta "Podnieka namā". 
Adrese - "Ķenguri", Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV -4840.
Kontakti- Valdes priekšsēdētāja Ingūna Džiguna, m.tālr. 29463479 
"Podnieka nams" - m.tālr. 29463479; tālr. 29188891; e-pasts:  iagp@inbox.lv 


BIEDRĪBA "RŪDOLFA BLAUMAŅA KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS"

Darbības mērķis - atbalstīt un vispusīgi veicināt Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanu, saglabāšanu, popularizēšanu un iesaistīšanu sabiedriskajā apritē. 
Adrese - "Braki", Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840;
Kontakti - valdes priekšsēdētāja Zinta Saulīte, m.tālr. 26388620, e-pasts: biedriba.blaumanis@inbox.lv

 

VIDZEMES AUGSTIENES MEŽI

Darbības mērķis: Sekmēt privāto mežu apsaimniekošanu un izmantošanu racionālā, ilgspējīgā un nenoplicinošā veidā, kā arī aizstāvēt biedru ekonomiskās un sociālās intereses.
Adrese – Rīgas iela 3, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV -4840.
Kontakti- Valdes priekšsēdētāja Biruta Nebare, tālr. 29450715, e-pasts: birutanebare@inbox.lv  

 

RELIĢISKĀS ORGANIZĀCIJAS

KATOĻU DRAUDZE

Adrese - Parka iela10, Ērgļu pagasts, Madonas novads,  LV-4840
Draudzes vecākais - Jānis Rešņa, tālr. 64871886

 

ĒRGĻU EV.LUTERISKĀ DRAUDZE

Adrese – Piebalgas iela 3, Ērgļu pagasts, Madonas novads,  LV-4840
Draudzes vecākā- Ināra Strazdiņa, tālr.26199372,  .http://erglu.lelb.lv ,  

SEPTĪTĀS DIENAS ADVENTISTU ĒRGĻU DRAUDZE

Adrese – Rīgas iela 26, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Draudzes vecākā - Maija Žube, tālr. 29383330

 

PENSIONĀRU BIEDRĪBA
Risina pensionāru sadzīviskās problēmas , organizē kultūras un izziņas pasākumus pensionāriem.
Adrese -Rīgas iela 5, Ērgļu pagasts, Madonas novads,  LV-4840 , tālr.64871132
Kontakti- Priekšsēdētāja Taiga Sirmā.

 

BIEDRĪBA "ĒRGĻA SPĀRNI"

Ērgļa Spārni ir kristīgo nometņu un garīgās atjaunošanās centrs netālu no Ērgļiem. Šajos plašumos atrodami gan nelieli pauguri, gan aitu ganības, skaisti meži, upīte, kā arī iespējas braukt are laivu un peldēties ezerā. Nakšņošanai tiek piedāvātas koka mājiņas vai indiāņu teltis.
 Adrese - "Lazdas" a/k 45, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840, e-pasts: erglasparni@inbox.lv, www.erglasparni.lv, tālrunis: +37129161602 (Diks)