Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu bibliotēka

Ērgļu bibliotēka

Adrese:      Rīgas iela 5 , Ērgļi (Ērgļu saieta namā), Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Telefons:      26160032
E-pasts:      erglubiblioteka@madona.lv
Darba laiks:
                  Pirmdiena         10:00 – 18:00
                  Otrdiena           10:00 – 18:00
                  Trešdiena         10:00 – 18:00
                  Ceturtdiena      10:00 – 18:00
                  Piektdiena        10:00 – 18:00
                  Sestdiena           9:00 – 14:00
                  Svētdiena         slēgta
Katra mēneša pēdējā piektdiena – spodrības diena – bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Kontaktinformācija:
                 Vadītāja - Sarmīte Dreiblate, e-pasts - erglubiblioteka@madona.lv

                   Bibliotekāre - Inga Stiebriņa, e-pasts - erglubiblioteka@madona.lv

                  
Galvenie uzdevumi :  
1.    Attīstīt un veidot bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru.
2.    Sniegt kvalitatīvus bibliotekāros, bibliogrāfiskos, informatīvos pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem.
3.    Sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā, piedaloties pagasta sabiedriskās un kultūras dzīves norisēs.

Pakalpojumi:
1.    Lietotāju apkalpošana abonementā un lasītavā(jaunas grāmatas, dažādi preses izdevumi).
2.    Konsultāciju un uzziņu sagatavošana un sniegšana ( izmantojot bibliotēkā pieejamos resursus).
3.    Sabiedriskā interneta punkta pieejamība bez maksas.
4.    Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi( grāmatu pasūtīšana no citām bibliotēkām).
5.    Kultūras un izglītojoši pasākumi.

Bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs-  https://madona.biblioteka.lv/AlisePAC
Autorizācijas datus, lai pieslēgtos kopkatalogam, jautāt bibliotekārēm- zvanot, rakstot e-vēstuli vai klātienes apmeklējumā.

Pievienotie faili

Lietošanas noteikumi no 2022. gada.docx (20.47 KB)
Maksas pakalpojumu cenrādis Ērgļu bibliotēka..docx (14.94 KB)