Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Darba samaksa pa amatu grupām

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta devītajā daļā noteikts, ka pašvaldība tās mājaslapā publicē informāciju par amatpersonu (darbinieku) darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.
Saskaņā ar ministru kabineta 2010.gada 24.augusta ieteikumiem Nr.1 „ Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumu pa amatu grupām publiskošanu”, publicējam informāciju par Ērgļu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Pievienotie faili

Menesalga pa amatu grupam pasvaldiba uz 01.01.2016..doc (95 KB)