Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Ērgļu novada pašvaldības dome 2013.gada 12.martā (domes sēdes protokols Nr.4.,1.§) ir apstiprinājusi Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037gadam.

Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam

Stratēģijas izstrādes gaita: 
/?sadala=data&id=10517