Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Uzturēšanās servisa dzīvoklī

Uzturēšanās servisa dzīvoklī

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada pašvaldība
Pakalpojuma apraksts:  Viena istaba četristabu dzīvoklī tiek piešķirta vientuļiem ( kuriem nav likumīgo apgādnieku) pensijas vecuma cilvēkiem, kuri nevēlas dzīvot pansionātā. Šai dzīvoklī pensionāriem tiek nodrošināta daļēja sociālā aprūpe.
Pakalpojuma saņēmēji:  Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:     uz nenoteiktu laiku
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”  22. pants
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- personas iesniegums Ērgļu novada pašvadības sociālajā dienestā
Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Ērgļu novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums:
Servisa dzīvoklī dzīvojošie pilda  noteikumus par kārtību, kāda  jāievēro koplietošanas telpās un daļēji sedz dzīvokļa uzturēšanas izdevumus.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: 28,50 EUR mēnesī no personas
Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids: Klātienē

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība  :          Ērgļu novada pašvaldība
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija :   Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas   iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871453, mob.t. 29173691;  fakss: 64871231, e-pasts: ergli@ergli.lvsocialais.dienests@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Pirmdiena:     8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
Otrdiena:       8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
Trešdiena:     8.00 - 12.30, 13.30 - 18.00
Piektdiena:    8.00 - 12.30, 13.30 - 16.
00