Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Informācijas sniegšana tūristiem (naktsmītnes, ēdināšana, tūrisma objekti, atpūtas un izklaides iespējas, gida pakalpojumi)

Informācijas sniegšana tūristiem (naktsmītnes, ēdināšana, tūrisma objekti, atpūtas un izklaides iespējas, gida pakalpojumi)

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada pašvaldība

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Informācijas sniegšana tūristiem (naktsmītnes, ēdināšana, tūrisma objekti, atpūtas un izklaides iespējas, gida pakalpojumi).

Pakalpojuma īss apraksts:
Konsultācijas par tūrisma objektiem, apskates vietām, par naktsmītnēm, ēdināšanas iespējām, par atpūtas, izklaides un sporta iespējām, muzejiem Ērgļu novadā. Tūrisma materiāli par Ērgļu novadu, Vidzemi, Latviju dažādās valodās.

Pakalpojuma saņēmējs: fiziska un juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Likums par pašvaldībām

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Nav

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 1-3 dienas

Pakalpojuma maksa: bezmaksas

Pakalpojuma sniedzējs: 
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Ērgļu novada pašvaldības informācijas specialists
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads, Latvija
Pakalpojumu sniedzēja adrese:  Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: +371 64871299, fakss:64871231, e-pasts: info@ergli.lv, www.ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: 
Pirmdiena:     8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
Otrdiena:       8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
Trešdiena:     8.00 - 12.30, 13.30 - 18.00
Ceturtdiena   8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
Piektdiena:    8.00 - 12.30, 13.30 - 16.00