Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Domes priekšsēdētājs

Guntars Velcis dzimis Rīgā, 1961.gada 16.janvārī.

Ērgļu pamatskolu pabeidzis 1977.gadā, mācības turpinot Cēsu mūzikas vidusskolā, kuru pabeidz 1981.gadā. Augstākā izglītība iegūta 1986.gadā, beidzot Latvijas Valsts Konservatorijas alta specialitāti, iegūstot orķestra mākslinieka un pedagoga kvalifikāciju.

Paralēli mācībām 1983.gadā uzsāktas darba gaitas Latvijas Valsts operas un baleta teātrī kā orķestra mūziķim. No 1986.līdz 1992.gadam strādājis kā vijoļspēles pedagogs Ērgļu bērnu un mākslas skolā. No 1988. līdz 1996.gadam piedalījies aktīvā koncertdarbībā kapellā "Propoliss". Iesaistoties privātā ģimenes uzņēmējdarbībā no 1992.gada līdz 1997.gadam bijis SIA 'Dālderis" direktors. Par Ērgļu pagasta padomes priekšsēdētāju pirmo reizi ievēlēts 1997.gadā. Atkārtoti- 2001. un 2005. gadā. No 2006.gada ir Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
Pildot darba pienākumus, apguvis pieredzi projektu vadīšanā. Iegūta papildus izglītība autovadītāju kursos A,B,C kategorijās, projektu vadīšanas kursos Pašvaldību mācību centrā Rīgā un LU, semināros par pašvaldības darbu Nīderlandē un Norvēģijā.
Labi pārzin krievu un angļu valodu.