Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Konsolidētie saistošie noteikumi

Pievienotie faili

Nr 3 31 03 2011 Par tirdzniecibu publiskas vietas tirdzniecibas nodevu un tirgus statusa pieskirs Erglu nov konsolid 28 I 2021.doc (821 KB)
Nr 3 31 03 2011 Par tirdzniecibu publiskas vietas tirdzniecibas nodevu un tirgus statusa pieskirs Erglu nov konsolidetie.doc (817.5 KB)
Nr 15 16 10 2010 Atkritumu apsaimniekošana Ērgļu novadā.pdf (388.38 KB)
Nr.7 26.03.2015 Par ipasuma izvertesanu nosakot atbilstibu truciga statusam.pdf (1.295 MB)
Nr.6 26 03 2015 Kartiba kada pieskirami Erglu novada pasvaldibas pabalsti(1).pdf (58.48 KB)
Nr.5 26 03 2015 Socialas palidzibas pabalstu pieskirsanas noteikumi Erglu novada.pdf (69.91 KB)
Nr.2 26 01 2017 Par gimenes vai atseviski dzivojosas personas atdzisanu par mazdrosinatu.pdf (47.84 KB)
Precizeti saistosie noteikumi Nr.8 26 10 2017 Par sabiedrisko udenssaimniecibas pakalpojumu sniegsanas un lietosanas kartibu Erg.pdf (477.77 KB)
Nr.11 24.09.2015. Par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kulturaugu audzēšanu Ērgļu novada administratīvajā teritorijā.pdf (1.398 MB)
Nr.10 29.11.2012. Par koku ciršanu ārpus meža Ērgļu novadā.pdf (999.5 KB)
Nr.6 25.08.2011. Par kārtibu kādā tiek izsniegta atļauja vīna raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ērgļu novadā.pdf (359.77 KB)
Nr.4 2.10.2006. Par sabiedrisko kārtību Ērgļu novadā konsolideti.pdf (419.05 KB)