Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

APTAUJA ĒRGĻU APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJIEM

2024-06-19

Aicinām izteikt viedokli par iespējamo iedzīvotāju iniciatīvas realizējamu projektu Ērgļu apvienības teritorijā.

Madonas novada fonds ir izsludinājis LEADER projektu 4.kārtas 3.2.rīcības “Dažādām paaudzēm izmantojamā publiskā telpa” projektu pieteikumu konkursu. Tie ir vērsti uz publiskās ārtelpas vai sabiedrisko centru sakārtošanu un pieejamību dažādām paaudzēm. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir līdz 20 000 EUR (t.sk. PVN).

Vēlamies noskaidrot Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas iedzīvotāju viedokli un uzklausīt idejas, redzējumu, kādu projektu vēlētos realizēt pagastu teritorijās.

Informāciju iespējams:

Ierosinājumu iesniegšanas termiņš 28. jūnijs.