Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

26.-30. JŪNIJĀ NOTIKA PROJEKTS - BĒRNU NOMETNE "APSLĒPTO DĀRGUMU MEDĪBAS"

2023-07-21

Ērgļos tika realizēts projekts – nometne bērniem “Apslēpto dārgumu medības”

Biedrība “LAIKS–TAGAD” sadarbībā ar Ērgļu multifunkcionālo centru realizēja Madonas novada pašvaldības atbalstīto projektu “Apslēpto dārgumu medības” projekta konkursa “Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projekta konkursa 2023. gada” ietvaros. Pateicoties Madonas novada pašvaldības piešķirtajam finansējumam, no 26. līdz 30. jūnijam tika organizēta dienas nometne 7 līdz 12 gadus veciem un Madonas novadā deklarētiem 20 bērniem.

Nometnes tēma bija – ”Dārgumu meklēšana”. Katru dienu ar bērniem atklājām kādu no dārgumiem, kas nav materiālie dārgumi, bet gan cilvēka garīgās vērtības – cieņa, izpalīdzība, drosme, centība, draudzība. Šie ir tie dārgumi, kas tika izmantoti ik dienu nometnes laikā – cieņa citam pret citu, izpalīdzība, drosme, kas vajadzīga ne tikai tad, lai sasniegtu kādu mērķi vai darītu to, no kā ir mazliet bail, bet arī, lai atzītu savu vainu un atklāti par to runātu, censtos darīt patīkamas lietas sev un apkārtējiem un draudzēties citam ar citu, neņemot vērā katra personību, temperamentu vai uzskatus. Tieši šie dārgumi palīdzēja stiprināt nometnes dalībnieku savstarpējās attiecības, komandas garu un attīstīt bērna personību.

 Nometnē ieradās 22 zinātkāri, mazliet kautrīgi, sabijušies un ar dažādām emocijām piepildīti bērni. Pirmā diena nometnē ir iepazīšanās diena, kurā notiek iepazīšanās ar kārtības un drošības noteikumiem, savstarpējā iepazīšanās un sadraudzības aktivitātes. Jau dienas otrajā pusē varēja redzēt, ka vairums bērnu ir atraduši un izveidojuši domu biedru grupiņas.

   Katra diena sākās ar rīta apli, lai izrunātu un diskutētu par dienas dārgumu tēmu un to pielietojumu ikdienas dzīvē. Tādā veidā bērnos raisījās lielāka izpratne par konkrēto tēmu. Ik dienu bērni dalījās grupās, lai piedalītos dažādās sportiskās un radošās darbnīcās, savukārt dienas otrajā daļā visi nometnes dalībnieki piedalījās kopīgajās lielajās spēlēs un aktivitātēs.

    Lielajās spēlēs un sportiskajās aktivitātēs bērni apguva dažādas prasmes – mācījās sadarboties, apgūt jaunas prasmes, piemēram, laika izjūtu caur spēlēm un rotaļām, fiziskās aktivitātes, kas balstītas uz dažādu fizisko prasmju apvienošanu, veicot komandas darbu  stafetēs un attīstīja spēku, izturību, sadarbību, pacietību, drosmi, iecietību, precizitāti, uzmanību un citas prasmes.

    Bērniem nometnes laikā bija iespēja darboties radošajās darbnīcās. Tās tika izvēlētas tādas, lai bērniem būtu interesanti un lai viņi to darītu ar prieku un aizrautību. Bērni izgatavoja krāsainos saules ķērājus, batikoja katrs savu krekliņu, veidoja un dekorēja saldumu burciņām vāciņus no polimērmāla un noslēguma dienā veidoja savu dārgumu kristālu. Veidojot savu dārgumu kristālu, bērni varēja pielietot radošo fantāziju, krāsu izvēli, materiālu dažādību un iztēli.

Trešā diena bija ekskursijas diena, kad devāmies uz Siguldas novadu. Pirmā mūsu apstāšanās vieta bija ”Rāmkalni”, kur devāmies iepazīt sukāžu, pastilu un citu Rāmkalnos ražoto produktu tapšanas ceļu no izejvielu iegūšanas līdz pat iesaiņošanai. Bērniem bija iespēja izmēģināt pagatavot pastilas, kuras varēs nogaršot nākamie ekskursiju dalībnieki. Pēc tam devāmies uz ”Siguldas mini Zoo”, kur iepazinām dažādus dzīvniekus – lamas, alpakas, kamieli, pāvus un citus, kā arī varējām lielu daļu dzīvnieku pabarot, kas bērniem sagādāja ļoti pozitīvas emocijas. Ekskursijas noslēgumā nodarbību vieta bija Spieķu gatavošanas darbnīca Siguldas pils parkā, kur katram bērnam bija iespēja izveidot savu koka spieķīti.

   Katra diena beidzās ar dienas izvērtējumu. Mācījāmies pateikt jaukus, labus vārdus sev un paldies vārdus citiem nometnes dalībniekiem. Bērni, atskatoties uz aizvadīto dienu, vērtēja savu uzvedību, iesaistīšanos pasākumos un attieksmi, ievietojot kopējā vērtēšanas plakātā atbilstošās krāsas dimantu. Pašvērtējums ir ļoti svarīgs, lai citās dienās piedomātu par savu rīcību. Tas dod motivāciju censties vēl labāk.

Noslēdzošās dienas rītā bērnu emocijas bija dažādas. Kāds bija priecīgs, ka nometne noslēgsies, citam gribējās, lai nometne turpinās vēl vismaz pāris dienas. Dienas noslēgumā  kā draudzīga nometnes ģimene parādījām savus piedzīvojumus vecākiem, sniedzot nelielu priekšnesumu.

Liels, liels paldies Madonas novada pašvaldības, Ērgļu apvienības pārvaldes, Ērgļu vidusskolas darbiniekiem un citiem lieliskiem cilvēkiem, kas mūs atbalstīja, iedrošināja, palīdzēja!

Liels paldies nometnes komandai!

Paldies brīvprātīgajiem jauniešiem, kas nometnes laikā aktīvi iesaistījās un palīdzēja!

Informāciju sagatavoja Eva Lasmane, Ērgļu multifunkcionālā centra vadītāja.