Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

MEŽA KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMU CENTRA SEMINĀRS

2023-03-22

Seminārs –

MEŽA KOKU STĀDU PIEEJAMĪBA KOKAUDZĒTAVĀS

KĀRTĪBA KĀ SAŅEMT ATĻAUJU LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMJU APMEŽOŠANAI MADONAS NOVADĀ

LAUKSAIMNIECIBAS ZEMJU APMEŽOŠANA

KUR?  Zoom platformā

KAD? 30.martā Zoom platformā

KAM? Meža īpašniekiem, lauku īpašniekiem, pašvaldības darbiniekiem, studentiem, mācībspēkiem u.c. interesentiem

Pieteikšanās: Mairita Bondare, tālr. 28381176, e-pasts: mairita.bondare@mkpc.llkc.lv

 

 

 

 

SEMINĀRĀ:

  • Meža koku stādu pieejamība LVM “Sēklas un stādi” kokaudzētavās 2023.gada pavasarim;
  • Stādu pieejamība, stādu pieteikšanas kārtība kokaudzētavā “Birchers”;
  • Lauksaimniecības zemju apmežošana - ar ko sākt, kāda kārtība, kādi saskaņojumi nepieciešami;
  • Koku ieaudzēšana veidojot mežaudzes, plantāciju mežus, īscirtmeta atvasājus, meliorācijas sistēmu buferzonas, agromežsaimniecības sistēmas. Klimata izmaiņu mazināšanas iespēju izpēte aramzemju un zālāju meliorācijas sistēmās (Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi 5. kārtas vienošanās Nr. 1.1.1.1/21/A/030).

Vairāk informācijas: http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba-apmacibas/seminari-meza-ipasniekiem?fbclid=IwAR3JBIJ52Z7w5tyfuHdvB2pMWjqI-FR9l49S2onzHdAjUIn78u9nD-mXnO4

Dalība semināros ir bez maksas!