Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Informācija SIA Pilsētvides serviss klientiem

2022-07-14

Sakarā ar to, ka SIA Pilsētvides serviss no Madonas pašvaldības informāciju par līguma izbeigšanu Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pagastos saņēma 12.07.2022., ir radusies problēmsituācija sakarā ar norēķiniem par ceturkšņa un pusgada rēķiniem.

Lūgums tiem SIA Pilsētvides serviss klientiem, kuri saņēma ceturkšņa un pusgada rēķinus jūlija sākumā, sagaidīt otros koriģētos rēķinus, kuros būs norādīta labota maksa par periodu līdz 31.08.2022.