Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem un privātmāju īpašniekiem “Lauki. Vide. Enerģētika.”

2022-05-11

Madonas novada pašvaldība š.g. 18.maijā k/t “Vidzeme” organizē informatīvu semināru “Lauki. Vide. Enerģētika.”, kurā tiks sniegta informācija par aizvien aktuālām, kā arī pavisam jaunām tēmām saistībā ar lauku un vides sakārtošanas un energoefektivitātges uzlabošanas iespējām.
Nozaru speciālisti informēs par invazīvo sugu, jo īpaši Sasnovska latvāņu, normatīvo regulējumu, ierobežošanu un tās atbalsta mehānismiem, aktualitātēm lauksaimniecības nozarē, tostarp bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos,  atbalsta programmām energoefektivitātes uzlabošanai privātmājām – apkures un ventilācijas iekārtu iegāde, atjaunošana, ēkas siltināšana, saules paneļu un vēja ģeneratoru uzstādīšana.
 

Semināra programma:

09:45 – 10:00

Ierašanās un reģistrācija.

 

10:00 – 10:15

Pasākuma atklāšana. Pašvaldības uzruna.

 

10:15 – 10:30

Invazīvās sugas Latvijā.
Mazo grantu konkurss invazīvo sugu ierobežošanai.
Santa Rutkovska Dabas aizsardzības pārvalde

 

10:30 – 11:45

Normatīvais regulējums Sosnovska latvāņu ierobežošanai.
Līga Grišāne, Sandra Burnevica Valsts augu aizsardzības dienests

11:45 – 12:00

Praktiskā pieredze Sosnovska latvāņu ierobežošanā. Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns Madonas novadā 2022.-2027. gadam.
Aigars Oļukalns Jēkabpils Agrobiznesa koledža

12:00 – 12:20

Kafijas pauze

12:20 – 12:35

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra aktualitātes. Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos.
Aija Vīgnere Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

12:35 – 12:50

Atbalsts viena un divu dzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes paaugstināšanai un elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai.
Olita Untāla ALTUM

12:50 – 13:05

Atbalsta programma atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās.
Gints Kārkliņš Latvijas Vides investīciju fonds.


Pasākumu organizē Madonas novada pašvaldība (kontaktinfo – Lelde Celmiņa, Vides un energopārvaldības speciālists, tālr. 27326679, lelde.celmina@madona.lv).