Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu apvienības pārvaldes kase 2022. gadā 1.-16. janvāris būs slēgta .

2021-12-30

Ērgļu apvienības pārvaldes kase būs slēgta no 01.01.2022. - 16.01.2022, sakarā ar sistēmas pārorganizēšanu.

Lūdzam vērst uzmanību arī uz jaunajiem Madonas novada pašvaldības Reģ.Nr.LV90000054572 bankas kontiem!

Nekustamā īpašuma nodoklim:

LV83 UNLA 0050 0167 2574 6

LV94 HABA 0001 4020 4157 6

LV40 PARX 0000 2620 6000 2

Zemes nomai:

LV37 UNLA 0030 9001 3011 6

LV94 HABA 0001 4020 4157 6

LV40 PARX 0000 2620 6000 2