Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Aicinam ikvienu iesaistīties Madonas novada attīstības plānošanā !

2021-11-04

No 2021.gada 5.novembra līdz 5.decembrim notiek publiskā apspriešana Madonas novada ilgtspējīgas attīstības   stratēģijai līdz 2035.gadam un Attīstības programmai līdz 2027. gadam.

 Elektroniskā formātā ar Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 1.redakciju var   iepazīties:

 Madonas novada mājas lapā: novada-attistibas-planosanas-dokumenti,

 Informācija pieejam Ģeoportālā :  
 https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18841
 https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18856

 

 

 Izdrukas būs pieejamas Ērgļu apvienības pārvaldes ēkā to darba laikā.

 Priekšlikumus aicinām iesniegt: nosūtot elektroniski uz e-pastiem: pasts@madona.lv  vai ramona.vucane@madona.lv 
pa pastu: Madonas novada  pašvalībai- Saieta laukumā 1, Madonā, LV-4801. Lūdzam izmantot PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPU

Lai vienotos par attālinātu vai klātienes konsultāciju par Jums interesējošiem jautājumiem saistībā ar dokumentu, aicinām vērsties Madonas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritorijas plānošanas nodaļā, zvanot pa tālruni +37120228813