Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Svecīšu vakari Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pagastos 2021.gadā

2021-09-09

 

Svecīšu vakari Ērgļu pagasta kapsētās

Katrīnas kapos – 18. septembrī 16.00
Blaumaņa kapos – 2. oktobrī plkst. 17.00
Miera kapos – 9. oktobrī plkst. 16.00
Sauleskalna kapos – 9. oktobrī plkst. 18.00

Svecīšu vakari Sausnējas pagasta kapsētās

Runakalna kapos- 25. septembrī plkst. 16.00
Liepkalnes kapos- 25. septembrī plkst. 17.00
Sausnējas kapos- 2. oktobrī plkst. 17.00

Svecīšu vakari Jumurdas pagasta kapsētās

Vējavas kapos – 2. oktobrī plkst. 16.30
Jumurdas kapos 2. oktobrī plkst. 18.00