Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Par pakalpojumiem jaunajā novadā

2021-07-01

Ceturtdien, 2021.gada 1.jūlijā, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Madonas novadā apvienoti līdzšinējie Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas novadi. Jaunā novada 3070,21 km²  platībā apvienoti 30643 iedzīvotāji.

Informējam, ka visas bijušā Ērgļu novada institūcijas turpinās darbu ierastajā kārtībā arī pēc 1. jūlija. Līdz gada beigām ir paredzēta atsevišķu institūciju reorganizācija un visu pašvaldību saistošo noteikumu pielīdzināšana. Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, iedzīvotāji joprojām varēs saņemt informāciju un pakalpojumus ierastajā kārtībā un sev tuvākajā pārvaldē.

Pārejas posmā spēkā ir visi bijušo novadu saistošie noteikumi, tas attiecas arī uz maksas pakalpojumiem un apstiprinātajiem normatīvajiem aktiem, kuros noteikti pabalsti un pabalstu apmēri.