Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz medību tiesību nomu

2021-05-18

Pieteikšanās uz medību tiesību nomu šādos Ērgļu novada pašvaldības īpašumos un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās:
Nr.p.k.    Kadastra apzīmējums    Platība, ha
   1.          70600090028                    8.600
   2.          70600090042                    6.700
   3.          70540080253                  38.276
                              4.          70540010029                  34.200
                              5.          70540010050                  19.400
                              6.          70540010069                  20.200
                              7.          70540010073                   2.300
                              8.          70540020015                 52.800
                              9.          70540050031                   4.720
                              10.        70920030088                   2.980
                              11.        70920030064                   4.500

Pieteikumi, saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības domes 2012. gada 25. oktobra Noteikumiem Nr.2 “Ērgļu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” (precizējumi 2018. gada 18. oktobrī Domes sēdes protokols Nr.11, 3.§), iesniedzami Ērgļu novada pašvaldībai (adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840), sūtot uz e-pasta adresi ergli@ergli.lv , vai ievietojot pie pašvaldības durvīm esošajā pastkastē (Rīgas ielā 10, Ērgļos).
Pieteikšanās termiņš – līdz 31.05.2021.
Papildu informācija pa tālruni: 28381321