Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Par senioru sveikšanu nozīmīgās dzīves jubilejās

2021-03-09

Ērgļu novada pašvaldība informē, ka sakarā ar Valstī izsludināto Covid-19 ārkārtas situāciju, kura rezultātā aizliegts apmeklēt citas mājsaimniecības,  senioru sveikšanu nozīmīgās dzīves jubilejās atsāksim pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Neviens jubilārs netiks aizmirsts!

Ērgļu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja  Māra Briede