Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Medību tiesību noma

2021-03-09

Ērgļu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz medību tiesību nomu

Pieteikšanās uz medību tiesību nomu šādos Ērgļu novada pašvaldības īpašumos un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās:

N.p.k.

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, ha

1.

Sētaskalns

70920010149

6.70

2.

Sētaskalns

70920030135

61.30

3.

Apšu Krogs

70920030103

29.60

4.

---

70920070066

2.20

5.

Dzidrēni

70920070065

1.97

6.

Robčiki

70920070187

2.80

7.

Vizuļi

70540060031

14.80

8.

Vizuļi

70540090020

2.10

9.

Vecveģeri

70540090036

2.00

 

Pieteikumi, saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības domes 2012. gada 25. oktobra Noteikumiem Nr.2 “Ērgļu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” (precizējumi 2018. gada 18. oktobrī Domes sēdes protokols Nr.11, 3.§), iesniedzami Ērgļu novada pašvaldībai (adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840), sūtot uz e-pasta adresi ergli@ergli.lv , vai ievietojot pie pašvaldības durvīm esošajā pastkastē (Rīgas ielā 10, Ērgļos).

Pieteikšanās termiņš – līdz 21.03.2021.

Papildu informācija pa tālruni: 28381321