Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Darba piedāvājums PII Pienenīte

2020-12-18

Ērgļu novada PII “Pienenīte” aicina darbā pirmsskolas sporta skolotāju.  Darbs ar 0,65 slodzi uz noteiktu laiku. Algas likme (pilnai slodzei ) EUR 790

Galvenie darba pienākumi:.
• Veicināt bērnu fizisko iemaņu attīstību;
• Atbilstoši savai kompetencei sadarbībā ar pedagoģiskajiem darbiniekiem, pirmsskolas izglītības iestādes atbalsta personālu analizēt katra izglītojamā mācīšanās, psiholoģiskās, veselības un adaptācijas problēmas un noteikt izmantojamās metodes to risināšanai;
Sadarboties ar citiem pedagogiem;
Izzināt izglītojamo intereses, spējas un nodrošināt to attīstīšanu;

Prasības kandidātiem:

  • Vēlama pieredze pirmsskolas izglītības iestādes darbā;
  • Izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām.
  • Prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem;
  • Spēja motivēt izglītojamos darbam;
  • Komunikācijas un sadarbības prasmes.

Pieteikšanās līdz 2021.gada 5.janvārim, motivācijas vēstuli un CV sūtot uz e-pastu bernudarzs@ergli.lv Sīkāka informācija zvanot 26351803 vai 26614904