Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz medību tiesību nomu

2020-11-20

Pieteikšanās uz medību tiesību nomu šādos Ērgļu novada pašvaldības īpašumos un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās:
 

 

 

N.p.k.    Nosaukums     Kadastra numurs    Platība, ha
1.           Sētaskalns          70920010149           6.70
2.           Apšu Krogs        70920030103          29.60
3.           Sētaskalns          70920030135          61.30
4.                  ---                70920070066          2.20
5.            Dzidrēni            70920070065          1.97
6.            Dancigas           70540010029          34.20
7.            Dancigas           70540010050          19.40
8.            Dancigas           70540010069           20.20
9.            Dancigas           70540010073           2.30
10.          Zviedrs              70540020015           52.80
11.          Vizuļi                 70540060031          14.80
12.          Vizuļi                 70540090020          2.10

Pieteikumi, saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības domes 2012. gada 25. oktobra Noteikumiem Nr.2 “Ērgļu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” (precizējumi 2018. gada 18. oktobrī Domes sēdes protokols Nr.11, 3.§), iesniedzami Ērgļu novada pašvaldībai (adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840), sūtot uz e-pasta adresi ergli@ergli.lv , vai ievietojot pie pašvaldības durvīm esošajā pastkastē (Rīgas ielā 10, Ērgļos).
Pieteikšanās termiņš – līdz 07.12.2020.
Papildu informācija pa tālruni: 28381321