Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Braku krāteris

Īpatnējs dabas veidojums, apaļa bedre ar ieslīpu malu ziemeļrietumu daļā. Tas varētu būt radies tāpat kā visi citi Braku apkaimes pauguri un gravas ledus laikmetā, ūdenim skalojoties caur ledāja spraugām vai arī tas ar savu atšķirīgo veidojumu cēlies kosmiskas parādības – meteorīta sprādziena rezultātā. Ģeoloģiskie pārbaudījumi vēl nav veikti, tāpēc katrs varam ļauties fantāzijas lidojumam, vai šī krāterveida bedre izveidojusies izkūstot kvartāra ledājiem vai tai ir kosmiska izcelsme.