Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

25.01.2018.sēdes lēmumi

Pievienotie faili

Nr.1 protokols 25 01 2018.pdf (315.2 KB)
Saistosie noteikumi Nr.1 25 01 2018 Budzets 2018.pdf (203.51 KB)
Pielikums Nr.1 25 01 2018 saist not Nr.1 Budzets 2018.pdf (424.25 KB)
Pielikums Nr.2 25 01 2018 saist not Nr.1 Budzets 2018.pdf (407.93 KB)
Pielikums Nr.3 25 01 2018 saist not Nr.1 Budzets 2018.pdf (445.56 KB)
Pielikums Nr.4 25 01 2018 saist not Nr.1 Budzets 2018.pdf (213.5 KB)
Pielikums Nr.5 25 01 2018 saist not Nr.1 Budzets 2018.pdf (331.24 KB)
Pielikums Nr.6 25 01 2018 saist not Nr.1 Budzets 2018.pdf (331.38 KB)
Paskaidrojuma raksts 2018.pdf (403.45 KB)
Zinojums pie 2017 finansu parskata.pdf (230.63 KB)
Pielikums Nr.1 budzeta izpilde 2017.pdf (292.3 KB)
Pielikums Nr.2 budzeta izpilde 2017.pdf (490.7 KB)
Pielikums Nr.3 budzeta izpilde 2017.pdf (326.49 KB)
Pielikums Nr.4 budzeta izpilde 2017.pdf (207.15 KB)
Pielikums Nr.5 budzeta izpilde 2017.pdf (244.59 KB)
Pielikums Nr.6 budzeta izpilde 2017.pdf (234.17 KB)
Uzraudzibas grupas zinojums 25 01 2018.pdf (329.95 KB)
Ricibas un investiciju plans 2018-2019.pdf (591.34 KB)
Aktualizetais pasvaldibas amatu klasifikators 25 01 2018.pdf (246.44 KB)