Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Jumurdas pils ar parku

     Jumurdas muižas centrs uzskatāms par arhitektūras pieminekli kopumā kā sena apdzīvota vieta ar ļoti skaidru funkcionālu plānojumu. Arhitektūras pieminekļa kvalitāte atsevišķi piemīt pilij, parkam un ūdenssūkņa mājai. Arhitektūras un apbūves pieminekļa zonā kā neatdalāms ainavas elements ietilpināms ezers ar tā pretējo krastu. Parka novietojums ir tradicionāls – starp pili un ezeru.
     Jumurdas bijušajā muižas centrā patlaban saglabājies ļoti skaidrs struktūras apbūves plānojums, kura sākumi meklējami 18. un 19. gadsimta mijā. Šobrīd pilī notiek renovācijas darbi, un tā atgūst savu kādreizējo tēlu.
     Jau 1523.gadā Jumurdas muiža bija Reinholda Tīzenhauzena īpašums. Zviedru laikā-17.gadsimtā, 18.gadsimta sākumā-Tīzenhauzeni muižu zaudēja, bet 1736.gadā dzimtas īpašumu atguva Tīzenhauzenu atvase Margareta Šarlote fon Ermes(dzimusi Tīzenhauzena).Vēlāk muižu mantoja viņas dēli.1784.gada 23.februārī to nopirka Rīgas vecākais Ādams Henrihs fon Grote.1852.gada 19.aprīlī Eduards fon Tranzē atpirka Jumurdas muižu savam vecākajam dēlam Alvilam fon Tranzē .No 1872.-1874.g.par Jumurdas muižas pārvaldnieku un mežkungu strādājis dzejnieks Andrejs Pumpurs.
     1905.gadā pils tika nopostīta.No 1906.līdz 1909.gadam tās īpašnieks bijis medicīnas doktors Reinholds Mihaels Liepiņš. Pils atjaunota 1907.gadā.
     Pēdējais īpašnieks bijis mežkungs Liberts, kas Jumurdā ieradies no Krievijas un atpircis no Reinholda Liepiņa daļu muižas.
     Pirmā pasaules kara laikā sarkanie strēlnieki pilī rīkojuši balles. Pēc kara te apmetušies bezpajumtnieki. Vēlāk pirmajā stāvā ierīkota pienotava, bet kopš 1929.gada, kā iepriekš minēts, nu jau 69 gadus pilī atradās Jumurdas pamatskola.
     Pašreiz Jumurdas bijušais muižas centrs atrodas Vestienas aizsargājamo ainavu apvidū. Tajā izvietojies Jumurdas muižas atpūtas komplekss ar viesnīcu "Jumurdas muiža".