Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Laivošana pa Ogres upi

Nobraucienu pa Ogri var uzsākt visai augstu - apmēram no Līderes. Cirstos Ogre jau ir liela upe. No Cirstiem līdz Ērgļiem Ogrē ir diezgan daudz sīku straujteču un krācīšu. Kritums - apm 1.5m/km; upes platums 10-15m.
Standarta braucamais gabals sākās Ērgļos. Ērgļos, apm. 300m virs šosejas tilta, ir HES aizsprosts. Tas ir 4m augsts. Laivas ūdenī ērtāk laist no derivācijas kanāla puses vai arī labajā krastā pie tilta.
Apmēram 6-7km pēc Ērgļiem Ogre ir lēna, tad sākās Brāžu krāces - labākais Ogres augšteces posms. Vidējais kritums krācēs ir ap 3-3.5m/km. No sportiskā viedokļa lielā ūdenī šīs krāces ir interesantas un dažādas.
Krāču garums apmēram 10km.
Brāžu krāču beigu daļā ir bij. Emmas dzirnavu, tagad Vecogres HES aizsprosts (nejaukt ar bijušajām Roplaiņu dzirnavām), arī ap 4m augsts.
Vienas dienas maršrutu no Ērgļiem parasti beidz pie Kalnadalbu brasla - no šejienes ir visīsākais ceļš atpakaļ uz Ērgļiem - 15km (svarīgi, ja tur palikuši auto).

Laivu nomu ar piegādi piedāvā:
SIA "Aktīvā tūrisma centrs "Ērgļu stacija"", tālr. 29692200, e- pasts: inese.olte@gmail.com
Biedrība "Ērgļu Skati", kontakti: tālr. +371 28330027; e-pasts marcis.feldbergs@gmail.com ;
SIA "A.A.Mežmalas", kontakti: tālr. +371 26649575; www.mezmalasvikings.lv ; e-pasts: info@mezmalaslaivas.lv
SIA "Campo", kontakti: tālr.+371 29404049; +371 29222339; www.campo.lv ; e-pasts campo@laivas.lv