Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Sausnējas pagasta vēstures muzejs LĪDUMI

"Līdumi", Sausnēja, Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV-4841
Tālr. +371 64829534, +371 20243405

Vadītāja Ilga Kronīte
Darba laiks:
    otrdienās, trešdienās, piektdienās, sestdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 ,
    ceturtdienās no plkst. 13.00 –17.00. Citā laikā apmeklējumus pieteikt pa telefonu +371 28730830.

    svētdienas, pirmdienas  - brīvas.
Muzejs iekārtots muižas vecajā ēkā, ko vietējie dēvē par „balto māju”. Šinī mājā 1865. gadā dzimis rakstnieks, pedagogs un tulkotājs Valdemārs Zālītis ( Valdis ). Ir iekārtota viņa piemiņas istaba.
Muzejā skatāmi materiāli par Sausnējas un Liepkalnes pagasta vēsturi, par kultūras un sadzīves tradīcijām, par Sausnējas ievērojamākajiem cilvēkiem – kultūras un politiskajiem darbiniekiem.
Muzejā iekārtotas etnogrāfisko priekšmetu, mūzikas instrumentu, seno darba rīku ekspozīcijas,  pieejama V.Strūves meridiāna loka ģeodēzisko uzmērījumu piemiņas monētas "Sestukalns" kaltuve un interaktīvais stends "Strūves ģeodēziskais loks".