Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Kultūras stratēģija

Ērgļu novada pašvaldības dome 2015.gada 29 decembrī (domes sēdes protokols Nr.13, 5& ) ir apstiprinājusi Ērgļu novada kultūras stratēģiju 2015.- 2020.gadam

Ērgļu novada kultūras stratēģija 2015. -  2020.gadam