Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Medību koordinācijas komisija

Saskaņā ar Medību likuma 29.panta septītās daļas 1.,3. un 5.punktu, Ministru kabineta 26.05.2014.noteikumiem Nr.269 „ Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2014.gada 28.augustā Ērgļu novada pašvaldība pieņem lēmumu par Medību koordinācijas komisijas izveidi.

Medību koordinācijas komisijas sastāvs:
Vadītāja:
   Ērgļu novada pašvaldības pārstāvis, Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre.
Komisijas locekļi:
    Lauku atbalsta dienesta pārstāvis, Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja Judīte Podniece.
    Valsts meža dienesta pārstāvis, Centrālvidzemes virsmežniecības Ērgļu nodaļas vecākais mežzinis Raivis Jankavs   
     Biedrības „Zemnieku saeima” pārstāvis Jānis Bunduls.
 
     Latvijas Mednieku asociācijas biedrs Armands Cirsis

Medību koordinācijas komisijai darbu organizēt saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 26.05.2014. noteikumiem Nr.269 ”Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”.

Pievienotie faili

Postijumu apsekosanas protokols Nr 1 06 06 2019.pdf (361.66 KB)
Domes lēmums medību tiesību piešķiršanas kārtībai.pdf (214.35 KB)