Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Komiteju sēdes

Apvienotu Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2020. gada 20.augustā plkst. 16:00, Ērgļu saieta nama telpās Rīgas ielā 5, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:

1. Par grozījumiem Ērgļu novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"
2. Par finansiālu atbalstu disku golfa klubam "Vidzemes Gaisa Spēki" sacensību organizēšanai
3. Par finansiālu atbalstu Imanta Ziedoņa muzeja projektam "Ceļā ar Krišjāni Baronu"
4. Par Ērgļu novada pašvaldības atbalstu pasākumam "Tūrisma salidojums"
5. Par Ērgļu novada pašvaldības īpašumā esošas apdzīvojamās platības īri
6. Par finansiālu atbalstu Ērgļu sporta deju kolektīvam "Vizbulīte"
7. Par sporta pasākuma "Viesakas Lielā balva" norises pārcelšanu