Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Komiteju sēdes

Apvienotu Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2020. gada 19. novembrī plkst. 16:00, attālināti – ZOOM platformā.

Sēdes darba kārtība:

  1. Par Ērgļu novada pašvaldības nedzīvojamo ēku pārvaldīšanas noteikumu apstiprināšanu
  2. Par debitoru parādu izslēgšanu no Ērgļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
  3. Par Ģimenes atbalsta centra "Zīļuks" maksas pakalpojuma apstiprināšanu
  4. Par Ērgļu bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu