Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Komiteju sēdes

Apvienotu Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2019. gada 22. augustā plkst. 16:00, pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:

1.   Par deleģējumu parakstīt grāmatvedības uzskaites organizācijas dokumentus
2.   Par grozījumiem Ērgļu novada domes 2006. gada 21. septembrī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 "Ērgļu novada pašvaldības nolikums"
3.   Par pusdienu izmaksu segšanu Ērgļu novada izglītības iestāžu audzēkņiem
4.   Par iesnieguma par finansiālu atbalstu izskatīšanu"
5.   Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
6.   Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu