Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Komiteju sēdes

Apvienotu Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2018. gada 22. novembrī plkst. 16:00, pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:

1.      Par grozījumiem 2018.gada 25.janvārī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam"
2.      Par Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
3.      Par tikšanās organizēšanu ar Ērgļu novada iedzīvotājiem