Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Komiteju sēdes

Apvienotu Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2019. gada 14.jūnijā plkst. 14:00, pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā..

Sēdes darba kārtība:

1. Par iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu biedrībai "Ērgļu pensionāri"
2. Par iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu
3. Par iesniegumu "Par Ērgļu novada ilgtspējīgu attīstību, pieņemot darbā Projektu un attīstības speciālistu"
4. Par iesniegumu "Par Ērgļu novada muzeju komisijas (darba grupas) veidošanu"