Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Komiteju sēdes

Apvienotu Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2019. gada 12. decembrī plkst. 16:00, pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Sēdes darba kārtība:
1. Par iesniegumu par iespēju atbalstīt taku skrējiena organizēšanu Ērgļu novadā "Stirnu buks 2020" ietvaros
2. Par iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu Latvijas Valsts mežu Kalnu Divriteņu maratonam 2020. gadā
3. Par iesniegumu par skijoringa un ziemas motokrosa sacensību organizēšanu
4. Par iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu rogainingam "Kuiteņa maldonis"
5. Par finansiālu atbalstu fondam "Sibīrijas bērni"
6. Par viedokļa sniegšanu par likumprojektu "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums"
7. Par grozījumiem 2019. gada 26. aprīlī pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam"