Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Komiteju sēdes

Apvienotu Ērgļu novada pašvaldības domes finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdi sasauc Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis 2021. gada 10.jūnijā plkst. 16:00, attālināti – ZOOM platformā.

Sēdes darba kārtība:

  1. Par nomas līguma pagarināšanu
  2. Par Ērgļu novada pašvaldības transportlīdzekļa atsavināšanu