Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Attīstības programma

Ērgļu novada pašvaldības domes lēmums "Par Ērgļu novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu Madonas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes ietvaros"  šeit.

Ērgļu novada pašvaldības domes lēmums "Par Ērgļu novada administratīvās teritorijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035. gadam izstrādes uzsākšanu Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035. gadam izstrādes ietvaros šeit.

Ērgļu novada pašvaldības dome 2012. gada 29. novembrī (domes sēdes protokols Nr.14, 9.§) ir apstiprinājusi Ērgļu novada Attīstības programmu 2013.-2019.gadam.

ESA_ErgluAP.pdf

Pielikumi_ErgluAP.pdf

Strategija_ErgluAP.pdf

Programmas izstrādes gaita: /?sadala=data&id=10517

Ērgļu novada pašvaldības dome 2014.gada 30.decembrī, domes sēdes protokols Nr.13,4.§, ir apstiprinājusi aktualizēto Attīstības programmas 2013.-2019. rīcības un investīciju plānu 2015.-2019.

Ērgļu novada pašvaldības dome 2016.gada 28.janvārī, domes sēdes protokols Nr.2, 8.§ ir apstiprinājusi aktualizēto Attīstības programmas 2013.-2019.gadam rīcības un investīciju plānu 2015.-2019.

Grozījumi Attīstības programmas 2013.-2019.gadam rīcības un investīciju plānā 2016.-2019.28.04.

Lemums_Nr.10_14_2_25_08_2016_par_Attīstības_programmas_2013-2019_rīcības_un_investīciju_plāna_2016-2019_gadam_aktualizēšanu

Pielikums_25_08_2016_lēmumam_Rīcibas_un_investīciju_plāns_2016

Lēmums_Nr.2.7_26.01.2017.par_Ērgļu_novada_Attīstības_programmas_2013-2019_rīcības_un_investīciju_plāna_aktualizēšanu

Pielikums_26.01.2017.lēmumam_Aktualizētais_rīcības_un_investīciju_plāns_2017

Lēmums_Nr_1.5_25.01.2018. par Ērgļu novada Attīstības programmas 2013-2019 rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu

Pielikums 25.01.2018.lēmumam Aktualizētais rīcības un investīciju plāns 2018

Lēmums_Nr_5.7_28.02.2019. par Ērgļu novada Attīstības programmas 2013-2019 rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu

Pielikums 28.02.2019.lēmumam_Aktualizētais_rīcības_un_investīciju_plāns_2019

Uzraudzības ziņojums par Ērgļu novada attīstības programmas 2013.-2019. izpildi 2018.gadā

Pielikums Nr.1 uzraudzības ziņojumam par 2018.gadu

Pielikums Nr.2 uzraudzības ziņojumam par 2018.gadu