Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Attīstības programma

Ērgļu novada pašvaldības dome 2012. gada 29. novembrī (domes sēdes protokols Nr.14, 9.§) ir apstiprinājusi Ērgļu novada Attīstības programmu 2013.-2019.gadam.

ESA_ErgluAP.pdf

Pielikumi_ErgluAP.pdf

Strategija_ErgluAP.pdf

Programmas izstrādes gaita: /?sadala=data&id=10232

Ērgļu novada pašvaldības dome 2014.gada 30.decembrī, domes sēdes protokols Nr.13,4.§, ir apstiprinājusi aktualizēto Attīstības programmas 2013.-2019. rīcības un investīciju plānu 2015.-2019.

Ērgļu novada pašvaldības dome 2016.gada 28.janvārī, domes sēdes protokols Nr.2, 8.§ ir apstiprinājusi aktualizēto Attīstības programmas 2013.-2019.gadam rīcības un investīciju plānu 2015.-2019.

Grozījumi Attīstības programmas 2013.-2019.gadam rīcības un investīciju plānā 2016.-2019.28.04.

Lemums_Nr.10_14_2_25_08_2016_par_Attīstības_programmas_2013-2019_rīcības_un_investīciju_plāna_2016-2019_gadam_aktualizēšanu

Pielikums_25_08_2016_lēmumam_Rīcibas_un_investīciju_plāns_2016

Lēmums_Nr.2.7_26.01.2017.par_Ērgļu_novada_Attīstības_programmas_2013-2019_rīcības_un_investīciju_plāna_aktualizēšanu

Pielikums_26.01.2017.lēmumam_Aktualizētais_rīcības_un_investīciju_plāns_2017

Lēmums_Nr_1.5_25.01.2018. par Ērgļu novada Attīstības programmas 2013-2019 rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu

Pielikums 25.01.2018.lēmumam Aktualizētais rīcības un investīciju plāns 2018

Lēmums_Nr_5.7_28.02.2019. par Ērgļu novada Attīstības programmas 2013-2019 rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu

Pielikums 28.02.2019.lēmumam_Aktualizētais_rīcības_un_investīciju_plāns_2019

Uzraudzības ziņojums par Ērgļu novada attīstības programmas 2013.-2019. izpildi 2018.gadā

Pielikums Nr.1 uzraudzības ziņojumam par 2018.gadu

Pielikums Nr.2 uzraudzības ziņojumam par 2018.gadu