Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Psihologa pakalpojumi

Psihologa pakalpojumi

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Psihologa konsultācijas

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
- individuālās psihologa konsultācijas un rehabilitācija;
- ģimenes konsultēšana;
- psiholoģiskais atbalsts bērniem (līdz 18 gadu vecumam) - diagnostika, korekcija, konsultēšana un rehabilitācija;
- psiholoģiskā diagnostika;
- psihologa atzinuma sagatavošana dažādām institūcijām pēc pieprasījuma (policija, bāriņtiesa, prokuratūra, tiesa u.c.).
- sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām pilngadīgām personām (individuālās un grupu nodarbības);
- apmācību programmas vecākiem „Ceļvedis audzinot pusaudzi” un „Bērnu emocionālā audzināšana” no 0 līdz 7 gadiem (individuālās un grupu nodarbības);
- 1.līmeņa Theraplay® terapeita nodarbības (Teraspēle, Maršakas interakciju metode).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:  10 dienas

Pakalpojuma saņemšanas kārtība:

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Iesniedzams dokuments - Iesniegums

2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei

Pakalpojuma saņēmējs: Ērgļu novadā deklarēta fiziska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:   Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Psihologu profesionālās darbības likums
MK 13.06.2017. not. Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"
MK 21.04.2008 not. Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība"

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Iesniegums

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas: Iesniegums

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi : Bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšana: Klātiene

Pakalpojuma sniedzējs : 
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība :  Ērgļu novada pašvaldības Sociālā dienesta speciālists- psihologs
Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija: Ērgļu novads- Ērgļu, Jumurdas, Sausnējas pagasti
Pakalpojuma sniedzēja adrese:  Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, e-pasts: psihologs@ergli.lv 

Pakalpojuma sniedzēja pieņemšanas laiks pandēmijas laikā:
Pirmdiena no plkst. 8.30 līdz 12.30
Otrdiena no plkst. 8.30 līdz 12.30 Individuālas konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta : 17.00 -20.00.
Trešidena no plkst.8.30 līdz 12.30
Konsultācijas pieteikt iepriekš zvanot pa mobilo tālruni 29523177 (zvanīt darba laikā)

Cita informācija:
Pārsūdzības iespējas - vēršoties ar iesniegumu pie Ērgļu novada sociālā dienesta vadītājas.