Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Medicīniskie pakalpojumi, ārstniecība

Medicīniskie pakalpojumi, ārstniecība

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu PSIA „ ĒRGĻU SLIMNĪCA”

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Medicīnisko un ārstniecības pakalpojumu  saņemšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pēc medicīniskām indikācijām ambulatorās medicīniskās palīdzības ietvaros ar ārstējošā ārsta nozīmējumu tiek veiktas ambulatoro ārstu ( neirologs, ķirurgs, ginekologs ) konsultācijas, dienas stacionāra pakalpojumi , rentgenoloģiskās diagnostikas izmeklējumi, laboratoriskās diagnostikas pakalpojumi ( asins klīniskie un bioķīmiskie izmeklējumi, urīna analīzes ), funkcionālās diagnostikas izmeklējumi ( elektrokardiogrammas ), medicīniskās aprūpes pakalpojumi mājās, fizikālās terapijas pakalpojumi.

Pakalpojuma saņēmējs:  Fiziska  persona 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība ( MK noteikumi 1046 MK 28.06.2011. noteikumu  Nr. 517 redakcijā )
Ērgļu PSIA "Ērgļu slimnīca" statuti
Ērgļu PSIA "Ērgļu slimnīca" maksas pakalpojumu cenrādis

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  ārstējošā ārsta nosūtījums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:  5 darba dienas

Maksa par pakalpojumu saņemšanu: Saskaņā ar Ērgļu slimnīcas cenrādi

Admnistratīvais process: Nav

Pakalpojuma sniedzējs:    Ērgļu PSIA „Ērgļu slimnīca”
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Ērgļu novads –Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pagasti
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Parka iela 7, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV- 4840, 64871471

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:
Dienas stacionārs   
Pirmdiena                        8.00 -13.00
Otrdiena                          8.00 – 13.00
Trešdiena                        8.00-   15.00
Ceturtdiena                     8.00 – 13.00
Piektdiena                       8.00 – 13.00

Laboratorija   
Pirmdiena                        9.00 -13.00
Otrdiena                          9.00 –13.00
Trešdiena                        15.00- 18.00
Ceturtdiena                     9.00 – 13.00
Piektdiena                       9.00 – 13.00

Rentgena kabinets    Trešdienās        14.00 -18.00

Elektrokardiogrāfija    Trešdienās     14.00 -18.00

Ķirurgs    Katru otro ceturtdienu        10.00 -13.00

Ginekologs    Katra mēneša trešajā trešdienā 13.00 – 17.00

Neirologs   
Pirmdiena                        10.00 -12.00
Ceturtdiena                     10.00 – 12.00
Piektdiena                       10.00 – 12.00