Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Saldētavas līķa uzglabāšanas pakalpojums

Saldētavas līķu uzglabāšanai pakalpojumi

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu PSIA „ ĒRGĻU SLIMNĪCA”
Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Saldētava līķu uzglabāšanai
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Nodrošināt mirušā piederīgajiem mirušā uzglabāšanu
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska  persona 
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
SIA "Ērgļu slimnīca" statūti
SIA "Ērgļu slimnīca" maksas pakalpojumu cenrādis
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Līgums  ar SIA "Ērgļu slimnīca" .
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Bez ierobežojumiem
Maksa par pakalpojuma saņemšanu:   4.27 euro diennakts līķa uzglabāšana, 30,00 euro līķa apkopšana
Admnistratīvais process: Nav

Pakalpojuma sniedzējs  :   Ērgļu PSIA „Ērgļu slimnīca”
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Neierobežoti
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Parka iela 7, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV- 4840, tālrunis 64871471

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: Diennakts