Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Sabiedriskā interneta pieeja

Sabiedriskā interneta pieeja

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Madonas novada pašvaldība
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:    
Piedāvā potenciālajiem  lietotājiem iespēju saturīga, uz zināšanām balstīta brīvā laika pavadīšanai, garīgo, intelektuālo attīstīšanos, tālākizglītību, informācijas pieejamība visiem
Pakalpojuma būtības īss apraksts: Iespēja izmantot bezvadu internetu (Wi-Fi)
Pakalpojuma saņēmējs : Fiziskas personas; juridiskas personas
Administratīvais process: Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Sabiedriskā interneta pieejas punkta lietošanas noteikumi Ērgļu bibliotēkā
Datora lietošanas noteikumi

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Nav
Pakalpojuma saņemšana: Klātiene  

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:
Ērgļu bibliotēka
Adrese:      Rīgas iela 5 , Ērgļi ( Saieta namā), Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis:  64871430, e-pasts: erglbiblio@tvnet.lv
Darba laiks:
                  Pirmdiena         10:00 – 18:00
                  Otrdiena           10:00 – 18:00
                  Trešdiena          10:00 – 18:00
                  Ceturtdiena       12:00 – 19:00
                  Piektdiena         10:00 – 18:00
                  Sestdiena           9:00 – 14:00
Katra mēneša pēdējā piektdiena – spodrības diena – bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Sausnējas pagasta pārvalde
Adrese:      „Ozoli”, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV 4841, tālrunis:64829534; mob.t. 29181684
Darba laiks:
              Pirmdiena      7.30- 16.00                
              Otrdien            8:00 - 16:00
              Trešdien         8:00 - 16:00
              Ceturtdien      8:00 - 16:00
              Piektdien        8:00 - 16:00
                
Jumurdas bibliotēka
Adrese:  Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pag., Ērgļu novads, LV4844, tālrunis 64829486, e-pasts: jumurdas_biblioteka@inbox.lv
Darba laiks:
              Pirmdiena      8:00 - 12.00  13:00 - 17:00
              Otrdiena         8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
              Trešdiena      8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
              Ceturtdiena   8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
              Piektdiena     8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Katra mēneša otrā trešdiena - semināru diena